Acasă -> Ştiri -> 2021 -> octombrie:


Distribuire echipamente de tip tabletă și laptop

Autor: Neţoiu Claudiu

Data: 26/10/2021

Vizualizări: 227

Metodologie de acordare a echipamentelor de tip tabletă și laptop achiziționate în cadrul Proiectului privind învățământul secundar (ROSE):

Calendar:

  • 26-29.10.2021: Informare privind procedura de distribuire către beneficiari
  • 01-03.11.2021: Depunerea dosarelor la secretariat
  • 03.11.2021: Verificarea dosarelor și afișarea listei beneficiarilor
  • 04.11.2021: Depunerea și soluționarea contestațiilor
  • 04.11.2021: Validarea listei finale în CA
  • 05.11.2021: Distribuirea echipamentelor

Conținutul dosarului (pentru elevi):

  • Cerere tip (de la secretariat)
  • Copii certificate de naștere și C.I. ale tuturor membrilor familiei
  • Declarație pe propria răspundere a elevului major / reprezentatului elevului minor că nu deține mijloace electronice de conectare