Acasă -> Ştiri -> 2020 -> februarie:


Înscrierea la clasa pregătitoare în anul școlar 2020-2021

Autor: Doandeși Carmen-Luciana

Data: 25/02/2020

Vizualizări: 565

Înscrierea în învățământul primar – anul È™colar 2020-2021, se va desfășura începând cu data de 04.03.2020 în două etape, după cum urmeză:

1. PRIMA ETAPÄ‚ DE ÎNSCRIERE - 04 MARTIE – 23 MARTIE 2020

Completarea de către părinÈ›i - online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, a cererilor-tip de înscriere È™i validarea acestora la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea, zilnic, în intervalul orar 8:00-18:00 (luni-joi) si 8:00-17:00 (vineri).

2. A DOUA ETAPÄ‚ DE ÎNSCRIERE 23 APRILIE– 30 APRILIE 2020, pentru copii care nu au fost cuprinÈ™i în nici o unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă.

 

DOCUMENTE NECESARE ÎMSCRIERII COMPUTERIZATE: 

 • carte de identitate a părintelui/tutorelui (copie); 
 • certificatul de naÅŸtere al copilului (copie);
 • copie după hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercita autoritatea părintească, în cazul părinÈ›ilor divorÈ›aÈ›i.
 • dosar de carton cu sină

* Cererile tip vor putea fi preluate de la secretariatul unității sau de la grădiniÈ›e / responsabili structuri arondate, iar fiecare părinte va veni personal la secretariatul unității, pentru înscrierea computerizată È™i validarea fiÈ™ei de înscriere!!!

Nota! 

 1. În cazul tutorilor, se ataÈ™ează o copie după decizia de luare în plasament al copilului.
 2. În cazul elevilor ce împlinesc 6 ani după 1 septembrie 2020, la dosar se depune È™i rezultatul evaluării psihosomatice, primit de la comisia C.J.R.A.E. 

(Pentru aceÈ™ti elevi este necesar un dosar pentru comisia de evaluare, care va rămâne la comisie si un dosar pentru înscrierea computerizată)

 

PROGRAM EVALUARE PSIHOSOMATICÄ‚ 

DATA LOCAÅ¢IA ORELE
JOI, 12.03.2020 C.J.R.A.E. ȘI COLEGIUL TEHNOLOGIC “CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” BAIA DE ARAMÄ‚ 10:00 – 18:00

Notă!

 • Documente necesare participării la evaluarea psihosomatica: 
  • carte de identitate a părintelui/tutorelui (original si copie), 
  • certificatul de naÅŸtere al copilului (original si copie), 
  • adeverinţă de la medicul de familie  care să ateste că elevul este clinic sănătos/apt pentru ÅŸcoală, 
  • copie după actul de împuternicire în vederea reprezentării părintelui (unde e cazul);
  • adeverință medicală cf  Ordin. 430/2004 în vederea evaluării psihosomatice pentru amânarea înscrierii în învățământul primar (unde este cazul);
  • dosar de carton cu È™ină;
 • PărinÈ›ii divorÈ›aÈ›i vor depune copie după hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească.
 • Programările se fac la tel: 0790593608

TEL VERDE MEN - 0 800 801 100

TEL VERDE ISJ MH - 0 800 816 252

Documente utile: