Acasă -> Ştiri -> 2020 -> februarie:


Înscrierea la clasa pregătitoare în anul școlar 2020-2021

Autor: Doandeși Carmen-Luciana

Data: 25/02/2020

Vizualizări: 378

Înscrierea în învățământul primar – anul școlar 2020-2021, se va desfășura începând cu data de 04.03.2020 în două etape, după cum urmeză:

1. PRIMA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE - 04 MARTIE – 23 MARTIE 2020

Completarea de către părinți - online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, a cererilor-tip de înscriere și validarea acestora la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea, zilnic, în intervalul orar 8:00-18:00 (luni-joi) si 8:00-17:00 (vineri).

2. A DOUA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE 23 APRILIE– 30 APRILIE 2020, pentru copii care nu au fost cuprinși în nici o unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă.

 

DOCUMENTE NECESARE ÎMSCRIERII COMPUTERIZATE: 

 • carte de identitate a părintelui/tutorelui (copie); 
 • certificatul de naştere al copilului (copie);
 • copie după hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercita autoritatea părintească, în cazul părinților divorțați.
 • dosar de carton cu sină

* Cererile tip vor putea fi preluate de la secretariatul unității sau de la grădinițe / responsabili structuri arondate, iar fiecare părinte va veni personal la secretariatul unității, pentru înscrierea computerizată și validarea fișei de înscriere!!!

Nota! 

 1. În cazul tutorilor, se atașează o copie după decizia de luare în plasament al copilului.
 2. În cazul elevilor ce împlinesc 6 ani după 1 septembrie 2020, la dosar se depune și rezultatul evaluării psihosomatice, primit de la comisia C.J.R.A.E. 

(Pentru acești elevi este necesar un dosar pentru comisia de evaluare, care va rămâne la comisie si un dosar pentru înscrierea computerizată)

 

PROGRAM EVALUARE PSIHOSOMATICĂ 

DATA LOCAŢIA ORELE
JOI, 12.03.2020 C.J.R.A.E. ȘI COLEGIUL TEHNOLOGIC “CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” BAIA DE ARAMĂ 10:00 – 18:00

Notă!

 • Documente necesare participării la evaluarea psihosomatica: 
  • carte de identitate a părintelui/tutorelui (original si copie), 
  • certificatul de naştere al copilului (original si copie), 
  • adeverinţă de la medicul de familie  care să ateste că elevul este clinic sănătos/apt pentru şcoală, 
  • copie după actul de împuternicire în vederea reprezentării părintelui (unde e cazul);
  • adeverință medicală cf  Ordin. 430/2004 în vederea evaluării psihosomatice pentru amânarea înscrierii în învățământul primar (unde este cazul);
  • dosar de carton cu șină;
 • Părinții divorțați vor depune copie după hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească.
 • Programările se fac la tel: 0790593608

TEL VERDE MEN - 0 800 801 100

TEL VERDE ISJ MH - 0 800 816 252

Documente utile: