Acasă -> Ştiri -> 2019 -> octombrie:


Anunț selecție elevi pentru proiect ERASMUS+ (2019)

Autor: Prof. Ing. Tatomir Simona

Data: 07/10/2019

Vizualizări: 944

Colegiul nostru beneficiază de un proiect ERASMUS +, cu două mobilități, finanÈ›at din fonduri europene, adresat elevilor din clasele a X-a, profilul tehnic, domeniile Electric È™i Mecanic. 

Titlul proiectului este: "CompetenÈ›e È™i experienÈ›e profesionale prin mobilități ERASMUS+”. 

Numărul proiectului este: 2019-1-RO01-KA102-061685

Mobilitățile se vor desfășura în Portugalia, Lisabona,  în perioada 03.02 - 21.02.2020 – pentru domeniul electric È™i  în perioada 08.06 – 26.06.2020 – pentru domeniul mecanică. 

Activitățile din cadrul mobilităților sunt specifice stagiilor de pregătire practică aferente planurilor cadru / planurilor de învățământ (C.D.L.), conform celor două domenii de pregătire. 

Se vor selecta 28 de elevi (14 elevi– domeniul Mecanică È™i 14 elevi - domeniul Electric) în urma unui concurs, care constă în:

 • Depunerea dosarelor de înscriere (de carton, cu È™ină) la secretariatul unității de învățământ, în perioada 11.11 - 22.11.2019. Dosarele vor conÈ›ine: 
  • Cerere inscriere;
  • Copie C.I.;
  • CV format Europass;
  • Scrisoare de motivaÈ›ie;
  • Acordul părinÈ›ilor;
  • Recomandarea profesorului diriginte; 
  • Adeverință cu media la purtare pentru anul È™colar 2018-2019;
  • Adeverință medicală cu menÈ›iunea "Nu este luat în evidenţă cu boli cronice ÅŸi infecto-contagioase. Clinic sănătos".
 • Verificarea dosare È™i afiÈ™are candidaÈ›i eligibili: până la 29.11.2019;

  SusÈ›inere concurs:

 • Evaluarea competenÈ›elor profesionale de specialitate –probă scrisă:     09.12.2019;
 •  Evaluarea  competenÈ›elor lingvistice în limba engleză - probă orală:    10.12.2019;

  AfiÈ™area rezultatelor12.12.2019, până la ora 12:00;

  Depunerea contestaÈ›iilor:   12.12.2019, intervalul orar 12:00 – 15:00.

  AfiÈ™are  listă finală participanÈ›i:    16.12.2019.

  Persoană de contact: prof. Tatomir Simona.