Activităţi inovative de consiliere şi practică

Dezvolatarea profesională asistată prin activităţi inovative de consiliere şi practică (PROCONS)

PROCONS – "Dezvoltare profesională asistată prin activităţi inovative de consiliere şi practică" este un proiect care îşi propune îmbunătăţirea perspectivelor de inserţie pe piaţa muncii pentru elevii din învăţământul preuniversitar din judeţul Mehedinţi. Pe termen lung, proiectul vizează să contribuie la diminuarea decalajului existent în prezent între cunoştinţele dobândite la şcoală şi nevoile concrete de pe piaţa muncii, sporind astfel şansele realizării unei tranziţii mai facile de la şcoală la viaţa activă. 

Proiectul vizează îmbunătăţirea perspectivelor de inserţie pe piaţa muncii ale elevilor din învăţământul preuniversitar prin optimizarea serviciilor de consiliere şi orientare profesională, prin creşterea performanţei stagiilor de practică şi utilizarea metodelor inovative de tip "firme de exerciţiu".

Proiectul urmăreşte dezvoltarea competenţelor practiceale elevilor şi oferirea prin servicii de consiliere, de sprijin specializat pentru o orientare corectă în carieră, pe termen lung vizând să contribuie la diminuarea decalajului existent în prezent între cunoştinţele dobândite la şcoală şi nevoile concrete de pe piaţa muncii, sporind astfel şansele realizării unei tranziţii mai facile de la şcoală la viaţa activă.

Consilierea în carieră vizează dezvoltarea abilităţilor pentru rezolvarea unor probleme, dificultăţi specifice legate de carieră (insatisfacţie în activitatea şcolară, dificultăţi de învăţare, greutăţi în luarea unor decizii privind cariera, anxietate legată de carieră, etc.). Consilierea în carieră este deci o intervenţie de natură psihologică. 

Activităţile de orientare privind cariera urmăresc dezvoltarea personală şi înzestrarea individului cu acele cunoştinţe şi abilităţi necesare pentru realizarea unui management eficient al propriei cariere. 

Site-uri web informative: 

www.consiliere-procons.ro

www.mh-procons.ro

Materiale de promovare:

 

Omagiu lui Eminescu Omagiu lui Eminescu Omagiu lui Eminescu Omagiu lui Eminescu
  Omagiu lui Eminescu Omagiu lui Eminescu