Activităţi inovative de consiliere şi practică

Dezvolatarea profesională asistată prin activităţi inovative de consiliere şi practică (PROCONS)

PROCONS – "Dezvoltare profesională asistată prin activităţi inovative de consiliere ÅŸi practică" este un proiect care îÅŸi propune îmbunătăţirea perspectivelor de inserÅ£ie pe piaÅ£a muncii pentru elevii din învăţământul preuniversitar din judeÅ£ul MehedinÅ£i. Pe termen lung, proiectul vizează să contribuie la diminuarea decalajului existent în prezent între cunoÅŸtinÅ£ele dobândite la ÅŸcoală ÅŸi nevoile concrete de pe piaÅ£a muncii, sporind astfel ÅŸansele realizării unei tranziÅ£ii mai facile de la ÅŸcoală la viaÅ£a activă. 

Proiectul vizează îmbunătăţirea perspectivelor de inserÅ£ie pe piaÅ£a muncii ale elevilor din învăţământul preuniversitar prin optimizarea serviciilor de consiliere ÅŸi orientare profesională, prin creÅŸterea performanÅ£ei stagiilor de practică ÅŸi utilizarea metodelor inovative de tip "firme de exerciÅ£iu".

Proiectul urmăreÅŸte dezvoltarea competenÅ£elor practiceale elevilor ÅŸi oferirea prin servicii de consiliere, de sprijin specializat pentru o orientare corectă în carieră, pe termen lung vizând să contribuie la diminuarea decalajului existent în prezent între cunoÅŸtinÅ£ele dobândite la ÅŸcoală ÅŸi nevoile concrete de pe piaÅ£a muncii, sporind astfel ÅŸansele realizării unei tranziÅ£ii mai facile de la ÅŸcoală la viaÅ£a activă.

Consilierea în carieră vizează dezvoltarea abilităţilor pentru rezolvarea unor probleme, dificultăţi specifice legate de carieră (insatisfacÅ£ie în activitatea ÅŸcolară, dificultăţi de învăţare, greutăţi în luarea unor decizii privind cariera, anxietate legată de carieră, etc.). Consilierea în carieră este deci o intervenÅ£ie de natură psihologică. 

Activităţile de orientare privind cariera urmăresc dezvoltarea personală ÅŸi înzestrarea individului cu acele cunoÅŸtinÅ£e ÅŸi abilităţi necesare pentru realizarea unui management eficient al propriei cariere. 

Site-uri web informative: 

www.consiliere-procons.ro

www.mh-procons.ro

Materiale de promovare:

 

Omagiu lui Eminescu Omagiu lui Eminescu Omagiu lui Eminescu Omagiu lui Eminescu
  Omagiu lui Eminescu Omagiu lui Eminescu